Pierwszym krokiem do podjęcia jakiejkolwiek metody walki z uzależnieniem od alkoholu jest uświadomienie sobie, że mamy tutaj do czynienia z chorobą ciała i duszy. W wyniku spożywania zbyt dużych ilości alkoholu przez dłuższy okres czasu dochodzi do uszkodzenia różnych układów organizmu, zwłaszcza układów pokarmowego, układu krążenia i układu nerwowego, ale cierpi także psychika. Człowiek uzależniony traci kontrolę nad swoim życiem i w procesie leczenia musi ją odzyskać, co oznacza także przywrócenie możliwości rozwoju. To właśnie kroczenie naprzód sprawia, że alkohol nie wydaje się tak w życiu potrzebny. Każdy proces leczenia zaczyna się od decyzji osoby dotkniętej problemem alkoholowym. Musi on być świadomy procesu leczenia i go akceptować. 

Cele leczenia
Wychodzenie z alkoholizmu jest procesem bardzo osobistym i każdy musi go prowadzić w sposób odpowiedni do swoich odczuć. Nie oznacza to jednak, że należy prowadzić go autonomicznie. Alkoholik powinien mieć wsparcie profesjonalistów, w tym przede wszystkim psychiatry i psychologa-terapeuty prowadzącego z nim psychoterapię. Wspomnienie powyżej techniki terapeutyczne należy leczyć, czyli oferować osobie uzależnionej pomoc farmakologiczną równocześnie ze wsparciem psychicznym. Różne osoby mają różne możliwości i znajdują się w różnym miejscu drogi, więc wszystkie działania muszą być dostosowane do tego ,z czym realnie sobie ta osoba może poradzić. 

Cel podstawowy w leczeniu alkoholika jest w zasadzie jeden i zawsze taki sam. Chodzi o abstynencję, czyli o sytuację, w której chory powstrzymuje się od przyjmowania alkoholu. Osiągniecie takiego stanu możliwe jest tylko wtedy, kiedy chory zdobędzie wiedzę odnośnie funkcjonowania bez udziału alkoholu i życia w sposób, który będzie dla niego satysfakcjonujący. Leki są tutaj tak naprawdę tylko ułatwieniem podejmowanych działań i same w sobie nie są środkiem zaradczym. Pozwalają usunąć niektóre efekty fizyczne odstawienia alkoholu oraz poprawić kondycje psychiczną.

Po wstępnej fazie odstawiania alkoholu następuje proces utrwalania tego stanu, który trwale będzie już przez całą resztę życia osoby dotkniętej alkoholizmem. Wielką pomocą na tym etapie będą dla niej grupy wsparcia, przykładowo Anonimowi Alkoholicy.

Szukasz dobrego ośrodka leczenia uzależnień? Sprawdź: www.terapie.net.pl oraz osrodkiterapeutyczne.pl