Dane FTTG Council Europe mówią, że na terenie naszego kraju w końcu 2014 roku działało aż dziewięćdziesiąt siedem tysięcy łączy FTTH/B. Chodzi o światłowód do domu bądź budynku. Liczba z pewnością nie jest zbyt wygórowana, ale nie można mieć pewności, że dane nie zostały zaniżone. Komisja Europejska podała, że w połowie 2014 roku FTTH/B miało trzy procent udziałów w łącznej liczbie łączy, które poprowadzone są na terenie naszego kraju. Uwzględniono w tym zestawieniu usługi mobilne, które mają dostęp do darmowych hotspotów WiFi. Mówiąc nieco inaczej, Komisja Europejska podała, że na terenie naszego kraju było około dwieście sześćdziesiąt tysięcy łączy FTTH/B.

Do liderów na rynku zalicza się Inea. Jest to operator kablowy, który prowadzi swoją działalność w Wielkopolsce. Operator świadczył usługi dostępu do Internetu około stu trzydziestu tysiącom klientów. Jednocześnie przeszło dwadzieścia tysięcy z nich korzystało właśnie z usług w technologii FTTH. W zasięgu sieci światłowodowej znajdowało się aż sześćdziesiąt sześć tysięcy gospodarstw domowych. W połowie lutego – w czasie FTTH Congress – Karol Kowalik będący kierownikiem rozwoju technologii w firmie Inea podał, że firma zamierza w tym roku jeszcze zwiększyć liczbę lokali, które mają dostęp do FTTH. Ich liczba ma wynosić aż sto trzydzieści cztery tysiące. Operator zakłada więc, że liczba osób korzystających z FTTH ulegnie podwojeniu. 

Batfiber internet kraków

Plany dotyczące światłowodowego dostępu ogłosiła w lutym również kolejna wielka firma – Orange Polska. W 2015 roku chce zainwestować ona kwotę dochodzącą do czterystu pięćdziesięciu tysięcy milionów złotych w światłowodową sieć dostępową. Dzięki temu dostęp do Internetu o prędkości przekraczającej 100 Mb/s będzie miało aż sześćset pięćdziesiąt tysięcy gospodarstw. Zasięg programu ma objąć przede wszystkim duże miasta. 

Obecnie operator świadczy tego rodzaju usługi na terenie dwóch dużych miast: Warszawy oraz Lublina. Z usług tych korzysta około czternaście tysięcy klientów. Raport roczny firmy mówił o tym, że na koniec 2014 roku liczba łączy FTTH, które będą gotowe do podłączenia, wynosić będzie siedemdziesiąt osiem tysięcy. Firma Orange podała, że w miejscach, w których ma konkurencję (na przykład operatorów sieci kablowych), sieć FTTH wypełniona jest w czternastu procentach. W nowych budynkach, gdzie nie ma konkurencji, liczba ta dochodzi nawet do sześćdziesięciu procent.
Niemałe zasoby łączy światłowodowych dostępnych ma firma Netia. Firma została ich posiadaczem, przejmując Telefonię Dialog. Obecnie łącza światłowodowe Netii dochodzą aż do stu sześćdziesięciu siedmiu domów. Jednocześnie firma nie chce ujawnić, ilu dokładnie ma klientów FTTH/B. Osoby wypowiadające się w imieniu firmy mówią, że jest ich kilkanaście tysięcy.

W światłowodowej grze nie zabrakło również mniejszych, lokalnych operatorów. Niektórzy z nich sieci dostępowe budowali, bazując na unijnym wsparciu. Chodzi głównie o POIG 8.4. Ci, którzy z tego wsparcia nie korzystali działają głównie w dużych polskich miastach.