Trudno nie zgodzić się z tym, że występy dla mam to przeżycie wiążące się z niezwykłymi emocjami. Co charakterystyczne, emocje te towarzyszą nie tylko małym aktorom, ale i widzom, którzy się im przyglądają. Nie można nie zgodzić się i z tym, że mamy do czynienia z dużym wyzwaniem dla pedagoga, który co roku musi przygotować dzieci na uroczyste obchody Dnia Matki. Warto zatem zadać sobie pytanie o to, jaki klucz zastosować wybierając scenariusz na tego rodzaju uroczystość.

Choć różne mogą być zarówno warunki lokalowe, jak i sprzęt, który może być nam oddany do dyspozycji, warto skoncentrować się przede wszystkim na tym, aby w przedstawienie zaangażowana została jak największa grupa dzieci. Oczywiście, miejsce dla nich musi być zagwarantowane już w samym scenariuszu, który musi być dopasowany do potrzeb wielu małych aktorów. To samo zastrzeżenie odnosi się również do piosenek, których teksty powinny stanowić uzupełnienie fabuły. Warto zadbać i o to, aby zarówno ich melodie, jak i teksty należały do tych, które z dużą łatwością wpadały dzieciom w ucho.

Nie można zapominać i o tym, że Dzień Matki jest świętem wyjątkowo radosnym. Już choćby dlatego scenariusz powinien zapewniać sporą dawkę humoru. Nie musi stronić od wzruszeń, warto jednak, aby tak często, jak to tylko jest możliwe, wzruszeniom towarzyszył szczery śmiech. O sukcesie przedstawienia można mówić przede wszystkim wówczas, gdy wszyscy jego uczestnicy i widzowie dobrze się bawią, a to w dużej mierze zależy od scenariusza. Już choćby dlatego tak ważne jest, aby nie wybierać go w przypadkowy sposób.

Artykuł partnera zewnętrznego: www.scenariuszeprzedstawien.pl