Pomoc udzielana przez psychologów nie jest przez wszystkich mile widziana, a szczególnie wtedy, kiedy dotyczy ona spraw biznesowych. Nie da się jednak ukryć, iż w firmach pojawiają się konflikty między pracownikami, zaburzeniu ulega praca zespołu. W takiej sytuacji niezbędna może się okazać pomoc specjalistów.

Zadaniem trenera rozwój osobistego lub trenera biznesu jest udzielenia wsparcia niezbędnego do osiągnięcia sukcesów zawodowych, ale w bardziej szerokim kontekście. Pracę trenera biznesu można porównać do pracy trenera sportowego. Obaj zajmują się nie jednostkami, ale większymi grupami. Z pomocy trenera biznesu pracodawcy mogą skorzystać w bardzo wielu różnorodnych sytuacjach. Jego pomoc może okazać się niezbędna i nieoceniona przy tworzeniu nowego zespołu.

Trener ułatwi integrację poszczególnych członków, pomoże wskazać wspólny cel. Pomoc trenera przyda się także w zespołach, które już działają, ale pomiędzy ich członkami dochodzi do konfliktów. Pomoże on w ich rozwiązaniu. Na koniec umiejętnie wykorzysta dynamikę i potencjał, który kryje się w grupie pracowników, aby zrealizowali oni cel, który został im postawiony. 

Zaangażowanie pracowników może zwiększyć motywator lub mówca motywacyjny. Spotkania z motywatorem organizowane są dla dużych grup. Przebiegają one bez dialogu z uczestnikami, oparte są jedynie na mowie mobilizującej., którą wygłasza mówca motywacyjny lub motywator. W takich spotkaniach mogą brać udział osoby, które chcą zmienić swoje życie, pracownicy firm, biznesmeni.